Toets programma

Voor de OCT deskundige betekent dit:
Een collegiale toetsing in de rijscholenbranche is door het ministerie van infrastructuur en waterstaat als middel in het leven geroepen om rijbewijsleerlingen niet te vroeg op laten gaan voor het rijexamen. De collegiale toetsing heeft de functie om de examencapaciteit bij het CBR binnen de perken te houden. Een collegiale toetsing hoort bij de rijopleiding en wordt daar ook getoetst. Rijinstructeurs kunnen zich kort scholen tot Onafhankelijke Collegiale Toets (OCT) deskundige. De rijbewijsleerling krijgt rijles bij de rijinstructeur en boekt een toets voor dezelfde rijbewijsleerling bij een OCT deskundige. Deze website heeft daarvoor een planningssysteem ontwikkeld. De OCT deskundige wordt via Dutch Lapétus onderwijsinstelling gecertificeerd.

De collegiale is om die reden anders dan de tussentijdse toets die bedoelt is om kandidaten een rijexamen te laten ervaren. De tussentijdse toets vraagt juist meer capaciteit op de agenda van het CBR.

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.

Hier komt een uitleggende tekst met uitleg